Com participar?

Aquest és un projecte de col·laboració obert a la participació de Institucions científiques (tant locals com internacionals), ONGs, administracions públiques, associacions de pescadors, confraries, universitats, empreses i particulars interessats en la conservació de la biodiversitat marina.

Pescadors

- Intercanvi d’informació sobre la biologia i ecologia de les espècies estudiades. El coneixement dels pescadors a través de les seves observacions i experiències personals és molt extens, i difícilment assolible des de les universitats o centres d’estudi, i en aquest projecte pretenem integrar aquesta informació dispersa a través d’entrevistes personals.
- Captura d’individus per al marcatges amb telemetria acústica. La captura i el manteniment dels individus capturats per al seu marcatge amb transmissors acústics és una part fonamental del projecte, en la que els pescadors tant esportius com professionals hi tenen un paper imprescindible. 
- Programa de captura i recaptura. La captura, presa de dades, marcatge amb marques externes, i alliberament d’exemplars de diverses espècies es durà a terme per pescadors voluntaris que aniran marcant i recapturant exemplars i alliberant-los per a prosseguir l’estudi, alhora que prendran les dades sobre els espècimens capturats i les transmetran a la base de dades. 
- Inserció de receptors acústics als arts de pesca o embarcacions. Pescadors participants al projecte inseriran un hidròfon receptors als seus arts de pesca, o els fondejaran, i notificaran les coordenades geogràfiques d’on ho han fet, de forma que tindrem també una xarxa de receptors mòbils en tota l’àrea d’estudi.

Institucions científiques, ONGs, Administració

La xarxa Catalana de telemetria permetrà mantenir una xarxa fixa permanent de hidròfons receptors per a l’estudi del moviment d’organismes marins. Aquesta infraestructura podrà ser utilitzada per a multitud de projectes amb objectiu diversos, ja sigui per a recerca bàsica, o aplicada. Alguns exemples son l’estudi de poblacions d’espècies a nivell local, seguiment d’espècies a llarg termini (les marques acústiques poden durar més de 10 anys), estudi de migracions i zones de reproducció, importància de hàbitats determinats per al cicle de vida de les espècies, ús i efectes dels esculls artificials, importància de les zones tancades dels ports en les poblacions de determinades espècies, connectivitat i disseny d’Àrees Marines Protegides...etc. 

Centres de busseig i voluntaris bussejadors

Degut a que aquesta xarxa tindrà desenes de receptors repartits a tot Catalunya, els centres de busseig i bussejadors particulars voluntaris podran participar en el projecte apadrinant un o varis receptors, encarregant-se del seu manteniment. Ajudaran a seleccionar el lloc òptim per a la seva col·locació, i un cop cada 6 mesos s’encarregaran de recollir els receptors, netejar-los, buidar les dades i transmetre-les a la base de dades, canviar la bateria i tornar-los al fons per a que pugui seguir detectant els peixos marcats. 

Empreses, fundacions, voluntaris

Les empreses, fundacions, organitzacions i ciutadans particulars també podran participar de forma activa en el projecte, a través de l’aportació de material (receptors i marques acústiques), o en la participació en les campanyes de instal·lació i manteniment de receptors i marcatge de peixos, ja sigui en la participació directa o el recolzament logístic. 

Per compra de material, s’ha habilitat un projecte a la plataforma de mecenatge de la Universitat de Barcelona MECENES UB (www.mecenes.ub.edu) a través de la qual es podran fer les donacions per a la compra del material. Aquestes donacions aniran íntegrament al projecte.

Aquesta col·laboració és l’acord entre la UB i una persona jurídica, en el qual, a canvi d’un ajut econòmic per a la realització d’un projecte o d’una activitat universitària determinada, la Universitat de Barcelona es compromet a difondre, per qualsevol mitjà, la participació del col·laborador en l’activitat esmentada.

D’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, les donacions i aportacions fetes a favor de la Universitat de Barcelona donen dret a una deducció en la declaració de la renda o l’impost de societats.

Pots fer les donacions a través de www.mecenes.ub.edu o en aquest enllaç directament: https://boxbo.stockcrowd.com/form-620ea54e-1816-46ff-80ed-4173ec404d35