Resultats

Pots veure els recorreguts realitzats per les diferents espècies i individus marcats en lel projecte a través d’aquesta aplicació:

Les diferents espècies han mostrat diferents patrons demoviment i ús de l’hàbitat.

Un grup d'espècies, com el déntol (Dentex dentex), el Mero (Epinephelus marginatus), Cap roig (Scorpaena scrofa), Corball (Sciaena umbra) o la Càntera (Spondyliosoma cantharus) mostren Índexs de residència relativament elevats, mostrant una elevada sedentarietat, tot i que poden sortir esporàdicament fora de la zona estrictament protegida de la pesca.

Altres espècies, tot i que mostren un alt grau de sedentarietat, en moments determinats són capaços de recórrer grans distàncies, com és el cas del sarg, o el sarg imperial imperial.

La Cèrvia (Seriola dumerili), Espet (Sphyraena viridensis) y el Trencahams (Pomatomus saltatrix) mostren un patró demmoviment ampli, en el que usen la major part del territori i diversos hàbitats rocosos i sorrencs estuàrics.

No obstant això, alguns espècimens d'Espets poden mostrar també un comportament molt sedentari, i fins i tot utilitzen les zones portuàries com a hàbitat.

La Orada (Sparus aurata) i Llobarro (Dicentrarchus labrax) mostren diversos patrons de moviment, amb una gran varietat entre individus, ja que alguns individus mostren un alt grau de sedentarietat, mentre que altres poden recórrer grans distàncies a velocitats elevades, usant diversos tipus d'hàbitat, des de roques fins a fons sorrencs amb praderies de fanerògames o l’interior de ports.

S'han detectat diverses daurades marcada al projecte CONNECTMED, que han recorregut més de 200 quilòmetres lineals de costa des del seu punt de captura i marcatge a les llacunes de Leucate (França).