Objectius

Preservar la biodiversitat a través del coneixement

Un litoral ric i divers que cal conservar

El litoral marí de Catalunya alberga una gran part de la biodiversitat de la Mediterrània nord-occidental, així com una gran diversitat d'hàbitats utilitzats per diverses espècies emblemàtiques amb un alt valor patrimonial i econòmic que ens proporciona una gran quantitat de serveis com aliment, treball i benestar, i ens protegeix contra amenaces globals com el canvi climàtic.

Un litoral ric i divers que cal conservar

La connectivitat: procés clau per a la conservació 

Malgrat les existents mesures de gestió i conservació del litoral, conèixer el moviment de les espècies, la utilització que fan dels diferents hàbitats al llarg del seu cicle de vida i la connectivitat entre hàbitats és un factor clau per a fer una gestió integrada a tot el territori que permeti la conservació i l’explotació sostenible del litoral i els seus recursos. 

Sorprenentment, el comportament i el moviment i ús de l’espai de la majoria d’espècies és encara del tot desconegut. No obstant, en les darreres dècades s'han desenvolupat i perfeccionat noves tècniques per a l'estudi dels desplaçaments d'animals marins mitjançant tècniques de marcatge i recaptura i telemetria acústica que, combinades amb eines de participació ciutadana, poden permetre desenvolupar aquest tipus de projectes que requereixen el treball a una gran escala geogràfica.

Els objectius de la Xarxa Catalana de Marcatge i Seguiment de Fauna Aquàtica son: 

  • Instal·lació i manteniment de una xarxa d'estacions de telemetria acústica per a la monitorització de la fauna marina a llarg termini
  • Mantenir un programa de marcatge i recaptura d’espècies marines mòbils a llarg termini
  • Generar coneixement científic sobre el moviment de les espècies i la connectivitat marina
  • Generar una plataforma de col·laboració entre l’administració, actors i científics en l'àmbit de la conservació marina
  • Impulsar la conservació de la vida marina a través del coneixement científic
  • Fomentar la cultura científica a la societat en l'àmbit de la conservació marina
  • Incentivar noves pràctiques de pesca recreativa basades en la pesca sense mort (captura i solta d’individus)
Una xarxa global

Una xarxa global

L’interès de la Xarxa Catalana de Marcatge i Seguiment de Fauna Aquàtica es concep també a nivell global. Diverses iniciatives i projectes similars, tant a la Mediterrània com a nivell mundial, utilitzen aquestes mateixes tecnologies, pel que el moviment de les diverses espècies es pot seguir a nivell mundial. 

Amb aquest objectiu ambiciós, l'European Tracking Network (ETN, www.europeantrackingnetwork.org) ha desenvolupat una xarxa global amb el mateix tipus de receptors que permeten monitoritzar aquestes espècies carismàtiques a nivell global. La compatibilitat del sistema utilitzat a la Catalan Tracking Network i la seva integració en una base de dades global, fa possible que espècies marcades en aigües d’altres zones de la Mediterrània o de l’Atlàntic puguin ser detectades a la costa catalana, i viceversa, oferint una nova dimensió global a l'estudi del moviment de aquestes espècies.

La Catalan Tracking Network s'integrarà a aquestes iniciatives globals.