Espècies objectiu

Aquesta metodologia i tecnologia permet l’estudi de una gran diversitat d’espècies, fet que permetrà conèixer el moviment i l’ecologia d’un rang molt ampli d’organismes amb cicles de vida molt diferents, de forma que ens permetrà conèixer des de les diferents estratègies de vida l’ús de l’espai de la costa catalana.

Rajades i taurons:

 • Prionace glauca (Tintorera)
 • Isurus oxyrinchus (Salroig)
 • Cetorhinus maximus (Tauró peregri)
 • Alopias vulpinus (Tauró guilla)
 • Sphyrna spp. (Peixos martell)
 • Squatina spp. (Angelot)
 • Raja spp. (Rajades)
 • Mobula mobular (Manta raya)
 • Myliobatis aquila (Milana) 
 • Dasyatis pastinaca (Escurçana)
 • Torpedo spp. (Tremoloses)
 • ...

Peixos:

 • Seriola dumerili (Cèrvia)
 • Dentex dentex (Déntol)
 • Epinephelus spp. (Meros)
 • Sciaena umbra (Corvall)
 • Umbrina cirrosa (Corvall de sorra)
 • Lichia amia (Palometa)
 • Tunids
 • Coryphaena hippurus (Llampuga)
 • Dicentrarchus labrax (Llobarro)
 • Anguilla anguilla (Anguila)
 • Mola mola (Peix bot)
 • Xiphias gladius (Peix espasa espasa)
 • Pomatomus saltatrix (Tallahams)
 • Diplodus spp. (Sargs)
 • Diplodus cervinus (Sarg imperial)
 • Scorpaena scrofa (Cap roig)
 • Sparus aurata (Orada)
 • Spondyliosoma cantharus (Càntera)
 • Pagellus erythrinus (Pagell)
 • Pagrus pagrus (Pagre)
 • Sphyraena viridensis (Espet)
 • Lithognatus mormyrus (Mabre)
 • ...

 

Grans crustacis:

 • Palinurus elephas (Langosta)
 • Scyllarides latus (Cigarra de mar)
 • Maja squinado (Cabra)
 • Nephrops norvegicus (Cigala)
 • Homarus gàmmarus (Llamàntol)
 • Callinectes sapidus (Canc blau)
 • ...

 

Cefalòpodes:

 • Sepia officinalis (Sípia)
 • Loligo vulgaris (Calamar) 
 • Octopus vulgaris (Pop)